Get Adobe Flash player

Naslovnica Česta pitanja Često se koriste izrazi akumulator ili baterija? Što je ispravno i u čemu je razlika?

Često se koriste izrazi akumulator ili baterija? Što je ispravno i u čemu je razlika?

Zbog utjecaja engleskog jezika dolazi do različitih interpretacija ova dva izraza. U principu, svaki ovakav kemijski izvor energije je baterija. Akumulator je baterija koja se može ponovo puniti pod određenim uvjetima, akumulirati električnu energiju, dakle može se višestruko upotrebljavati. U engleskom jeziku se oba ova pojma zovu battery što se kod nas prevodi kao baterija, dok se rechargeable battery koristi za baterije koje se mogu ponovo puniti. Kod nas postoji i izraz punjive baterije, što su zapravo akumulatori. Mogli bismo reći da su svi akumulatori baterije, ali sve baterije nisu akumulatori.

"Akumulator spada u sekundarne galvanske elemente, tj postoji mogućnost punjenja i ponovnog trošenja za razliku od primarnih kao što su obične baterije koje se troše jednokratno. U olovnom akumulatoru negativni pol predstavlja olovo, a pozitivni olovo-dioksid. Ove elektrode su zaronjene u 30% koncentriranu sumpornu kiselinu koja je jaki elektrolit. Javlja se razlika u potencijalu pri čemu nastaje električni napon. Pri spajanju polova preko nekog električnog potrošača dolazi do tijeka električne struje odnosno protoka elektrona od negativnog prema pozitivnom polu akumulatora. Oslobađanjem elektrona, negativni pol (anoda) se troši i elektroni preko potrošača prelaze na pozitivni pol (katoda) na kojem vlada manjak elektrona. Pri izjednačenju broja slobodnih elektrona na oba pola, akumulator je prazan. Ponovno punjenje sprovodi se punjačima, koji preusmjeravaju tijek atoma u suprotnom smjeru te tako dolazi do ponovne razlike u broju slobodnih elektrona. Akumulatori su grupa ćelija u kojima kao rezultat kemijskih reakcija nastaje električna energija." - izvor: Wikipedia

Izraz akumulator uglavnom se zadržao za izvore električne energije u vozilima.

<< natrag na pitanja...

Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja Friš d.o.o. primjenom informacijske tehnologije

Skupljajmo zajedno stare baterije

Anketa

Što radite sa starim akumulatorima i malim baterijama?